SERVIS

instalace diesel generátoru 2270 kVA/6-38A6S – Sudan
výměna a instalace lodního motoru 6L150PV3 do říční lodě
servis diesel generátoru 860 kVA/6S350
Servis je zajišťován zkušenými montéry – bývalými zaměstnanci ČKD, kteří jsou schopni uspokojit kvalitou práce všechny zahraniční i tuzemské uživatele diesel motorů a dieselagregátů. Společnost zajišťuje montáž, odborný dohled při přemisťování zařízení, běžný servis, v rámci kterého je možné sjednat smluvní periodické prohlídky šestiměsíční nebo roční, technickou pomoc při realizaci strojoven, opravy v rozsahu od běžných prohlídek, dekarbonizace, středních oprav po generální opravy, kompletní seřízení motoru, nastavení spalovacích a kompresních tlaků, nastavení čidel signalizace, ochran atd., přestavbu některých typů diesel motorů na alternativní paliva jako topný olej a ve spolupráci se specializovanými firmami na duální palivo.
přestavba diesel generátoru na těžké palivo
výměna diesel generátoru 860 kVA/6S350 pro místní elektrifikaci– Rusko, Sibiř
instalace 12 kusů diesel generátorů 860 kVA, 1450 kVA, 2270 kVA – Indie